Nehémiás könyve

20161124_150340-fileminimizer

Mind éreztük már, hogy viharfelhők gyülekeznek életünk egén. Sajnos előfordul az is, hogy végül nem sikerül elkerülnünk a bajt. Nehémiás története megmutatja, mire lehetünk képesek Istennel akkor is, ha gondosan felépített terveink, életünk romokban hever.

Nehémiás könyve az ószövetségi könyvek közül is a kevésbé ismertek közé tartozik. Szívesen olvassuk a zsoltárokat, melyek gyakran meghatóan írják le Isten és ember viszonyát. Szeretjük a Példabeszédek bölcsességét és még ennél is lebilincselőbbek a pusztai vándorlás csodái, vagy Dávid hőstettei. Ugyanakkor a kulturális különbségek, melyek elválasztanak minket a több ezer évvel ezelőtti Izraeltől, illetve az ország történetének hiányos ismerete igen megnehezítheti a dolgunk, ha az Ószövetség könyveiről van szó.

A könyv cselekménye a zsidóság babiloni fogsága után zajlik. Nehémiás, a perzsa király pohárnoka, egy előkelő tisztséget betöltő zsidó származású férfi. Élete akkor változik meg, amikor tudomást szerez Jeruzsálem tragédiájáról, melynek „…várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el.” Ilyen állapotban nem meglepő, hogy a város népének helyzete sem fényes. Abban az időben várfal nélküli városban élni nem volt népszerű. Nehémiás akkor kerül az események középpontjába, mikor megszánván honfitársait a király elé viszi ügyüket és az újjáépítés felügyelőjévé válik.

Igazán izgalmassá akkor lesz a történet, amikor megjelennek az ellenlábasok és rosszakarók is. Ahogyan hősünk célja felé halad, úgy válnak egyre elszántabbakká ellenségei is. A megvesztegethető próféták, fenyegetések és az érdekházasságok által bonyolított emberi kapcsolatok a történet sava-borsa. Külön érdekessége Nehémiás és ellenfelei rivalizálásának, hogy valójában mind a perzsa király hatalma alatt állnak és mégis szembekerülnek egymással.

Nehémiás könyve azonban nem áll meg itt, ha az emberi élet érdekességeinek bemutatásáról van szó. Ahogyan az Ószövetség csodás elbeszélései távolinak hathatnak, úgy Nehémiás története igazán modern leírása Isten munkásságának. Nehémiás imádkozik, könyörög az Úrhoz és azzal ellentétben, amit már-már megszoktunk az Ószövetségben, nem érkezik mennydörgő válasz a fellegekből. Különösebb csodák nélkül, látszólag saját ravaszsága és bátorsága által vezérelve halad előre, míg küldetését véghez nem viszi. Ám a nehéz munka után az író egyetlen mondata híven tükrözi Nehémiás lelkületét: „Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek a saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát.”

Nehémiás történetében Isten nem természeti csapásokkal sújtja Jeruzsálem ellenségeit, hanem Nehémiás kitartó munkáján keresztül bontakoznak ki csodái. Ugyanígy a mi imáink és szorgalmunk is elvezethet Isten nagyszerűségéhez életünkben és elnémíthatja gúnyolóinkat.

Szabó Kristóf

Nehémiás könyve

In: Biblia, revideált új fordítás

Kálvin János Kiadó, 2014

17 oldal

A Könyvajánló könyvei kikölcsönözhetőek az Egyetemi Gyülekezet könyvtárából.