Max Lucado: Az élet nem rólam szól

max-l-az-let-nem-rlam-szl

„Ments meg Uram minket attól az élettől, melyről azt hittük, boldoggá tesz minket!”

A fenti mondat a könyv alcíme, amely valójában egy Isten felé irányuló kérés. Úgy gondolom, hogy a leendő olvasóban már ezt olvasva több kérdés fogalmazódik meg, illetve felébred a kíváncsiság is.  

A könyv írója Max Lucado, ismert amerikai író és lelkész. Ügyvéd szeretett volna lenni, de az egyetemi tanulmányai megváltoztatták a hozzáállását és misszionáriusként kezdett el dolgozni. Később mesterfokozatot szerzett hittudományból. Csaknem száz könyvet írt és nyolcvan millió példány jelent meg nyomtatásban.

A könyv felépítését tekintve, szépen tagolt, 14 kisebb fejezetből áll, terjedelme nem túl nagy; mondanivalója azonban annál több. A könyv egészének témája, hogy az élet valójában nem rólunk szól. Az önmegvalósítás, énközpontúság, önfenntartás elveszi minden erőnket és figyelmünket a valóban lényeges dolgokról azonkívül sok időnket elrabolja. Lucado a 14 fejezetben történeteken, saját vagy más tapasztalatin keresztül nagyszerűen mutatja meg az olvasó számára azt, hogyan van jelen Isten mindenhol, életünk minden részében, hogyan is szól róla a megváltásunk, küzdelmeink, betegségeink, sikereink.

„Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság (Péld 16:18) Miért vagy jó abban, amivel foglalkozol? A kényelmed miatt?  A nyugdíjad miatt? Az önbecsülésed miatt? Nem. Tekintsd ezeket jutalomnak, nem indítéknak. Miért vagy jó abban, amivel foglalkozol? Istenért. A sikered nem arról szól, amit teszel. Minden Róla szól: az ő jelenlegi és jövőbeli dicsőségéről”.

A sok közül ez az egyik kedvenc részem ez a könyvből. Kiválóan megragadja az író mondanivalójának a lényegét. Nagyszerű könyv, mert segít felnyitni a szemünket azzal kapcsolatban, hogy nem szabad belesüllyedni az önsajnálatba, mert van kiút Isten segítségével; valamint a másik oldallal kapcsolatban, hogy az énközpontúság nem fog boldogságot és kegyelmet hozni. Ezeket Istentől kaphatjuk meg.

Személyes tapasztalatom, hogy többször kell elolvasni a könyvet, illetve, hogy a rövid terjedelme ellenére érdemes hosszabb ideig forgatni.  

Szamos Gabriella

Max Lucado: Az élet nem rólam szól

Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, 2007

124 oldal