Isobel Kuhn: Akik engem keresnek

isobel-r-akik-engem-keresnek

Mindnyájan keresünk valamit. Te mi után kutatsz? Ez a könyv valaki olyan történetét meséli el, aki teljes szívéből kereste Jézus Krisztust.

A könyv szerzője, Isobel Kuhn egy kanadai születésű misszionáriusnő, aki egy Kínában élő kisebb népcsoport, a lizuk között szolgált, Isten üzenetét hirdetve. Ez az önéletrajz azonban életének nem ezt a részét mutatja be, hanem ifjúságának azokat az élményeit, amelyek a későbbi élethivatására indították őt.

Isobel hívő szülők gyermekeként nevelkedett, azonban életének ezen korai szakaszában még nem ismerte meg személyesen Istent. Így történt meg az, hogy az egyetemi évei kezdetén egy professzor szavai hatására elfordult a hitétől és átadta magát a világi élet szabad(os)ságának. Azonban annak ellenére, hogy nagyon felszabadultnak érezte magát a korábbi béklyóitól megszabadulva, lelke csak nem talált nyugodalmat, és egyre kilátástalanabbul csúszott lefelé. Míg egy éjszaka, amikor már szinte elviselhetetlen mélységekbe taszította őt a Kísértő, hirtelen, mint ahogy egy fénysugár felvillan egy sötét szobában, úgy fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy mi van, ha mégis létezik Isten. Ez vezetett oda, hogy még aznap este megállapodást kötött Istennel:Istenem, ha vagy,…. ha megtapasztaltatod velem, hogy létezel és békességgel ajándékozol meg, akkor néked adom az életem. Akkor mindent megteszek, amit kívánsz tőlem, oda megyek, ahová küldesz és engedelmeskedem neked, amíg élek!” Imádsága meghallgatásra talált, és Isten megadta neki a hőn áhított békességet. A könyv innentől kezdve annak a történetét meséli el, hogy Isobel hogyan kezdte el kitartóan Istent Jézus Krisztuson keresztül keresni. Ezen keresés során tanúi lehetünk annak, hogy miként formálódik főhősnőnk Isten kezei alatt, és mindeközben hogyan szabadul meg a régi élete árnyaitól. Ahogy egyre inkább kezd kikristályosodni előtte élete Istentől rendelt célja, úgy hagyja maga után egytől egyig a kételyeit és hagyatkozik egyre inkább Isten csodálatos vezetésére.

A könyv a 20. század elején játszódik, azonkívül egy konzervatívabb keresztyén értékrendet is képvisel, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a mostani fiatalok is bátran meríthetnek belőle. A könyvet olvasva szerintem mindenkinek lehetősége nyílik számot vetni a hitéről és átgondolni azt, hogy az élete jó úton halad-e.

Szabó Mihály

Isobel Kuhn: Akik engem keresnek
Evangéliumi Iratmisszió

122 oldal
A Könyvajánló könyvei kikölcsönözhetőek az Egyetemi Gyülekezet könyvtárából.