Moldova György: Negyven prédikátor

negyven-prdiktor-1973

A reformáció 500. évfordulójához közeledve nekünk, reformátusoknak is szükségünk van arra, hogy kicsit elmerengjünk egyházunk történelmén. Ezért arra hívlak most kedves olvasó, hogy tekintsünk vissza az eseménydús 500 év egy kis szeletére, hogy aztán ebből erőt merítve tekinthessünk az előttünk álló jövőre.

A Negyven prédikátor című regényben Moldova György, kortárs írónk Kocsi Csergő Bálint életén keresztül láttatja azoknak a református lelkészeknek a szenvedéstörténetét, akik 1673-74-ben áldozatai lettek a Bécsi Udvar által irányított, erőszakos ellenreformációs tevékenységnek. Az elhurcolt negyven magyar református prédikátor közül alig voltak néhányan, akik ha megtörten is, de visszatértek Nápolyból, az itáliai gályarabságból. A főhős, Kocsi Csergő Bálint egyike volt azoknak a prédikátoroknak, akik hazatérhettek, de élete a visszatérés után sem volt akadályoktól és terhektől mentes.

Azért is különleges ez a könyv a történelmi regények sorában, mert Moldova György maga is sokat vívódott a megírása előtt. Végül mégis úgy döntött, hogy beszélni kell erről, hiszen 300 évvel a pozsonyi per után sem nyilvánvaló a nagyközönség körében, hogy milyen borzalmak történtek a XVII. század utolsó évtizedeiben. Nem derül ki számunkra, hogy az író csak kíváncsiságból kezdett el foglalkozni a témával vagy valamilyen vallásos indíttatásból fogott hozzá a kutatómunkához, s végül a könyv megírásához. Egy azonban bizonyos: ő maga is élete egyik fő művének tartja az elkészült alkotást. Nem csupán a köztörténeti tények válnak világossá az ellenreformáció/katolikus megújulást illetően, hanem képet kapunk a korabeli teológiai oktatásról és a református lelkészek életmódjáról is.   

Azonban nem csak református múltunkat ismerhetjük meg, ha kezünkbe vesszük a rövid terjedelmű, de annál tartalmasabb művet. A történelmi tényeknél talán sokkal fontosabb a mögöttes tartalom: a prédikátorok belső vívódása, hithűsége vagy éppen hittagadása. A hamis vádak alapján elítélt tanítókat a halálfélelem és a kegyetlen bánásmód a legtöbb esetben behódolásra kényszerítette: voltak olyanok, akik életük megmentése érdekében áttértek a katolikus hitre, és voltak, akik le is mondtak papi hivatalukról. De akadtak néhányan, akik nem hátráltak meg és bármit képesek voltak vállalni protestánsként az Úr ügyéért.

Tudom, nincs most ellenséges hatalom, ami gályarabságra vetne a hited miatt, de a modern 21. századunkban is számtalan olyan dologgal találjuk szemben magunkat, ami képes eltántorítani az Istennel való kapcsolatunktól. Az ősök kálváriáját végigolvasva akarva akaratlanul is gondolkodásra késztetnek a sorok: mi milyen terheket merünk vállalni és meddig vagyunk képesek elmenni Isten országának építéséért?  

Dezső Kinga Julianna

Moldova György: Negyven prédikátor

Magvető Kiadó, 1983

318. oldal