A Jézus életéről és szenvedéstörténetéről készült alkotásokkal kis híján Dunát lehetne rekeszteni, ezért felüdítő olyan filmbe botlani, amely egészen különleges szemszögből tárja elénk a passiót és a Megváltó halálának utóéletét.

Egy évvel ezelőtt mutatták be az amerikai mozik a Risen (Feltámadás) című alkotást, amely tökéletesen illeszkedik a hollywoodi álomgyár által elmúlt években készített, bibliai tematikájú termékek sorába. Ám az Isten fiával, a Noéval vagy az Exodusszal ellentétben nem egy kiszínezett és jelentősen átalakított történetet kapunk, hanem egy biztos alapokon nyugvó, fiktív sztorit, melyről semmi kétségünk nem lehet, hogy akár így is lejátszódhatott volna szűk 2000 évvel ezelőtt.

Adott egy római tribunus, Clavius (Joseph Fiennes), akinek Poncius Pilátus júdeai helytartó jobbkezeként az a feladata, hogy rendet tartson a tartományban. A katona pihenni szeretne egy zélóta lázadás leverése után, ám kénytelen-kelletlen belecsöppen Jézus keresztre feszítésébe, hiszen neki kell megállítania a názáreti szenvedéseit. Az ég besötétül, a föld megremeg, ez a nap azonban pont ugyanolyan vérrel áztatott Clavius számára, mint a többi – azzal a kivétellel, hogy nem társai kaparják el a holttestet, hanem a helytartó parancsára oda kell adnia a szanhedrin egyik megbecsült tagjának, Arimátiai Józsefnek.

A tribunus azonban még halálában sem tud megszabadulni a követői által Megváltónak nevezett Jézustól, hiszen a rómaiak Kajafásék nyomására lepecsételtetik a sírt, mindezt pedig neki kell intéznie, és neki kell őröket állítania elé. Nem meglepő, hogy amikor a tetem eltűnik, ismét öve a piszkos munka: Pilátus parancsára mindent tűvé kell tennie Jézusért, nehogy a zsidók a feltámadását hirdessék, ezzel is zavargást keltve a páska miatt amúgy is zaklatott napokat élő Jeruzsálemben.

A rómaiak minden Jézus-mozi alapvető kellékei már egy évszázada, ezért is remek látni, hogy végre az uralkodó hatalom egyik tagján keresztül látjuk az eseményeket a Feltámadásban. A bibliai témát vállukra vevő filmek alapvető hibája, hogy megpróbálják saját kényük-kedvük szerint átfogalmazni a Szentírás szavait, Tamásként hitetlenkedő és fejcsóváló keresztyén nézőket eredményezve. Az evangélium itt csak arra szolgál, hogy kontexusba helyezze az eseményeket, Clavius fejlődéstörténetében pedig akarva-akaratlanul is saját hitéletünk mozzanatait fedezhetjük fel.

A filmben fontos elemként jelenik meg a tribunus egyik munkatársa, Lucius, aki ifjonti hévvel veti bele magát a feltámadást hirdetők üldözésébe, de remek ízelítőt kapunk abból is, hogy milyen lehetett a bujkáló tanítványok élete közvetlenül Jézus halála után – ez utóbbiról sok alkotás hajlamos megfeledkezni, noha ezek a hetek-hónapok jelentik az egyház alapköveinek lerakását.

Mihez kezd a római akkor, amikor egyre nyilvánvalóbb jelek utalnak arra, hogy a tetemet nem lopták el, hanem valóban isteni csoda történt? Hogyan formálja át a hír a követők életét? Mindenre megkapjátok a választ az utóbbi évek egyik legjobb Jézus-filmjében!

A mozihoz kellemes időtöltést, és Áldott Húsvétot mindenkinek!

Dezső Attila