Dietrich Bonhoeffer: Követés

dietrich-b-kvets

Mi van hamarabb: a hit vagy az engedelmesség? A szó, amivel választ ad erre a kérdésre Bonhoeffer: a követés. Ezen az úton Jézus Krisztust követik tanítványai – ez a mű alapgondolata; és tényleg: engedetlenül illetve hitetlenül nem lehet követni Jézust. Ez egy meghökkentő, mély igazságokat kimondó könyv a mindenkori tanítvány önálló, ám nem magányos útjáról.

Bonhoeffer életútja tragikusan végződött. Tanulmányait a németországi Tübingenben kezdte, Berlinben doktori vizsgát tett, ahol egyetemi lelkész is volt. Később New York-ban folytatott még teológiai tanulmányokat, és a német diaszpóra gyülekezet lelkésze is volt Londonban. Letartóztatják a Hitler ellenes összeesküvésben való részvétele miatt, elszenvedte Buchenwald koncentrációs táborát, majd Flossenbürg koncentrációs táborában felakasztják.

Több jelentősebb műve is született bő 20 év alatt. A most ajánlott, 1937-ben megjelent munkájában kifejti, hogy csak az engedelmes, aki hisz, és csak az hisz, aki engedelmes. Ha csak az állítás első felét tartanád igaznak, gondold át a másik felét is! És fordítva is így van: ha csupán az állítás második felét választanád, akkor érdemes az első részével is foglalkozni. Bonhoeffer magyarázata sokat segíthet ebben.

Legfontosabb kiinduló gondolata: az olcsó kegyelem, mikor az ember arra törekszik, hogy a lehető legkényelmesebb módon maradhasson meg keresztyénnek. Olcsó kegyelem az olyan hit, melyhez nem kapcsolódik Krisztusnak való engedelmesség. Viszont a kegyelem drága, mert következményekkel járó Krisztus-követésre hív, melyben egészen a keresztvállalás útjára is elvisz.

Ez a teológiai könyv hitmélyítő is, mert a keresztyén ember életgyakorlatával foglalkozik a Hegyi Beszéd és még néhány ezután következő igeszakasz elemzésével. Jézus megszólít: „Kövess engem!”, és itt a Jézus által megszólítottak, a követésére indulók útjáról kapunk tanítást, melyet mélységes bölcsesség és az Ige iránti tisztelet jellemez. Ezen az úton Jézussal érett hitű, felnőtt keresztyénné formálódhatsz.

Mindenkinek ajánlom, aki szeret izgalmas igeszakaszok magyarázatán elmélkedni. A magával ragadó gondolatmenetek és a nagy rácsodálkozások egy-egy bibliai igazságra imádságos hangulatba sodorhatnak, ami feledhetetlen élmény. Ha kezedbe veszed a könyvet, mérlegre teheted a hitedet és az engedelmességedet. Jó olvasást!

Péter-Szarka László

Dietrich Bonhoeffer: Követés

Luther Kiadó, Budapest 2007

270. old.